สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม